Piotr Godleś | Life&Businnes Coach

coaching – szkolenia – doradztwo

0

Szkolenia

Obszary prowadzonych szkoleń:

  • Komunikacja lekarz-pacjent
  • Efektywna komunikacja medyczna
  • Komunikacja interpersonalna
  • Psychologia coachingu
  • Narzędzia i procesy coachingowe

Jestem kierownikiem merytorycznym studiów podyplomnowych Life&Business Coaching w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, gdzie wykładam również: psychologię coachingu, komunikację interpersonalną, procesy i narzędzia coachingowe. Prowadzę superwizję i mentoring dla słuchaczy studiów.